exit

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ,

GİZLİLİK POLİTİKASI VE

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ POLİTİKA

Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. 3 Ağaoğlu My Office 212 K:7 D:122 Bağcılar, İstanbul adresinde mukim SİBA KOZMETİK İHRACAT İTHALAT LTD. ŞTİ’ne ("Siba Kozmetik") ait işbu www.inglottr.com sitesinde (“İnternet Sitesi”) ve/veya mobil uygulamalarında (“Mobil Uygulamalar”) İnternet Sitesi’nin kullanımı ve/veya üyelik hesabı oluşturmanız aşağıda Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen tüm hüküm ve şartları ve ayrıca “Gizlilik Politikası”nı ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’yı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

I- ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu İnternet Sitesi’nin tüm hakları Siba Kozmetik’e aittir. İnternet Sitesi’nin kullanıcılar ve/veya üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen işbu İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce aşağıdaki Kullanım Şartları’nı , Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan diğer düzenlemeleri, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’yı dikkatlice okuyunuz.

İşbu üyelik sözleşmesinde (“Sözleşme”) üyelik hesabı oluşturan kullanıcılar “Üye” olarak adlandırılacaktır.

1. KULLANIM ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER

1.1.İnternet Sitesi’ne veya Mobil Uygulamalar’a girilmesi, bunların ya da bunlardaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle Siba Kozmetik’in kusuru olmaksızın, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Siba Kozmetik sorumlu değildir. Siba Kozmetik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

1.2.Siba Kozmetik, Kullanım Şartları da dahil olmak üzere İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar uzantısı kapsamında sunulan ürün ve hizmetleri, fikir ve sanat eserlerini, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalarda sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar yayınına ara verme ve/veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar yayını tamamen durdurma ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ı en geniş kapsamda yeniden düzenleme hakkını saklı tutmaktadır. Siba Kozmetik’in İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’da yayımlanmasıyla birlikte yürülüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ın kullanılması ile birlikte kabul edilmiş sayılır.

1.3. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a üyelik formunu eksiksiz dolduran ve Siba Kozmetik tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler Üye olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler. Siba Kozmetik, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin Üye’liği iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

1.4. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a giriş yapan, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ı ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan Siba Kozmetik Kullanım Şartları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a giriş yapan, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ı kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı(cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a bağlanmış olan veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden elektronik veri alışverişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

1.5. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar üye olurken verdiği kişisel ve sair tüm bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu, Siba Kozmetik'in bu bilgilerin yanlış ve/veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvurusu yapılırken Üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Siba Kozmetik’in sorumluluğunda değildir. Yanlış veya eksik üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Siba Kozmetik’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

1.6. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’da yer alan her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran Siba Kozmetik’e aittir. Anılan hakkın ihlaline yol açacak her türlü fiil, eylem, girişim ve teşebbüs yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yaptırıma tabi olacaktır. Siba Kozmetik’in burada belirtilen ve diğer tüm fazlaya ilişkin hakları saklıdır.

1.7.Siba Kozmetik’in kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcı/Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Kullanıcı/Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

  1. KULLANICI/ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Kullanıcı/Üye’ler, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’ı kullanırken genel ahlaka ve adaba ve yürürlükteki mevzuata, internet ve iletişim güvenliğine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kullanıcı/Üye’lerin İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’a ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve yürürlükteki mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır. Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine aittir.

2.2. Otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması ve/veya üyelik kaydı açılması ve/veya otomatik yöntemler aracılığıyla İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’a çok sayıda bilgi ve/veya talep gönderilmesi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’ın yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veye yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır.

2.3.Üye’nin İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’dan aldığı şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin güvenli bir şekilde saklanması ve korunması sorumluluğu münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir ve Siba Kozmetik’in hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu yoktur. Üye, bu sebeple Siba Kozmetik’ten hiçbir talepte bulunamaz ve Siba Kozmetik’in Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.4. Siba Kozmetik, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan düzenlemelere aykırı şekilde hareket eden Kullanıcı/Üye’lerin İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’a erişimini engelleme ve üyeliklerini iptal etmek de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlemler başlatmak hakkına sahiptir ve bu haklarını saklı tutmaktadır.

2.5.İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ın ve/veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’da sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanılması, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’a erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı/Üye’lerin veya herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir sebeple uğrayacakları doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, kayıp ve/veya hasardan Siba Kozmetik’in hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye’ler, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Siba Kozmetik’ten her ne ad altında olursa olsun hiçbir iddia ve talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye, İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’da yapacağı tüm işlemleri, Siba Kozmetik’e maddi manevi ve İnternet Sitesi’ne/Mobil Uygulamalar’a teknik olarak herhangi bir şekil ve sebeple zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’ne/Uygulamalara üye olduğu sırada ve üyeliği süresince, İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7.İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar Siba Kozmetik’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referanslar içerebilir. Siba Kozmetik’in, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılarla ilgili hiçbir sorumlu bulunmamaktadır.

2.8.Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar hesabını Siba Kozmetik ve/veya üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanması ve/veya Kullanıcı/Üye’nin fiil ve eylemleri neticesinde Siba Kozmetik’in ticari itibarı zarar görmesi halinde Siba Kozmetik, Kullanıcı/Üye’nin üyeliğini derhal iptal etme ve gerekli kanuni yollara başvurma hak ve yetkisine sahiptir.

2.9. Kullanıcı/Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine, yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Kullanıcı/Üye’ye aittir.

2.10. Kredi kartının güvenli şekilde kullanımı Kullanıcı/Üye’nin münhasır sorumluluğu ve yükümlülüğü altındadır. Siba Kozmetik, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

3. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Siba Kozmetik’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Siba Kozmetik’in işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Siba Kozmetik ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Siba Kozmetik mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak İnternet Sitesi’ni/Mobil Uygulamalar’ı yayından kaldırma ve/veya içeriğini değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

4. GİZLİLİK

4.1. Kullanıcı’nın/Üye'nin sağladığı kişisel veriler işbu Sözleşme’nin devamında yer alan Gizlilik Politikası'na ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’ya uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, aktarılmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

4.2. Siba Kozmetik ve Websitesi’nde Kullanıcı - Üye bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen II- Gizlilik Politikası ve III- Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika geçerli ve bağlayıcıdır.

4.3. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika işbu Sözleşme ile bir bütün olup, bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

5. TADİLLER

İşbu Sözleşme hükümlerine ilişkin hiçbir husus, Siba Kozmetik’in yazılı ön iznini almadan değiştirilemez, farklı uygulamaya tabi tutulamaz veya tadil edilemez.

6. FERAGAT VE VAZGEÇMELER

Siba Kozmetik’in işbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir hakkını, talebini, bildirimini, imkânını veya imtiyazını kısmen veya tamamen kullanmaması veya herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın kullanmakta gecikmesi, bunlardan feragat edildiği anlamına gelmez veya herhangi bir hakkın, talebin, bildirimin, imkanın veya imtiyazın tek başına veya kısmi kullanılması, diğer herhangi bir hakkın, talebin, bildirimin, imkanın veya imtiyazın kullanılmasına mani teşkil etmez. İşbu Sözleşme ile temin edilen haklar ve yükümlülükler kümülatiftir ve yasa ile sağlanan herhangi bir hakkı veya yükümlülüğü ortadan kaldırmaz, yerine geçmez ve böylesi haklar ve yükümlülükler, ne şekilde oluşurlarsa oluşsunlar, aksi açıkça belirtilmemiş ise, Siba Kozmetik tarafından birçok kereler kullanılabilir.

7. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİN GEÇERSİZLİĞİ HALİ

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yasa çerçevesinde geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez ve zarar görmez. Bu şekilde yasaya aykırı gelen hüküm, yasaya aykırı olmayacağı en geniş şekliyle yorumlanacaktır.

8. BİLDİRİMLER

8.1. Kullanıcı’nın/Üye’nin Websitesi/Mobil Uygulamalar üzerinden bildirdiği e-posta adresi, işbu Kullanım Şartları ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.2. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan ederler.

8.3. Kullanıcı’nın/Üye’nin kayıtlı e-posta adresine yapılan her türlü bildirim, e-postanın Siba Kozmetik tarafından gönderildiği günü takip eden bir sonraki gün Üye’ye ulaştığı kabul edilir.

9. SÖZLEŞME'NİN FESHİ VE DEVRİ

9.1. Siba Kozmetik, dilediği zaman işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir.

9.2. Kullanıcı/Üye dilediği zaman işbu Sözleşme’yi Siba Kozmetik’e bildirmek kaydıyla feshedebilir. Kullanıcı/Üye, Siba Kozmetik’in yazılı ön iznini almaksızın işbu Sözleşme’deki hak veya yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahüt eder.

10. TABİ OLUNAN HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilafın hallinde, kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkilidir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi 10 (on) maddeden oluşmakta olup, yukarıda düzenlenen esasları ve kuralları Kullanıcı/Üye olarak kabul edip, onaylamak ve yukarıda belirtilen şart ve koşullarda www.inglottr.com sitemize üye olmak istiyorsanız ve belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı; Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’yı okuyup, inceledikten sonra ve lütfen Üyelik Sözleşmesi yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik işlemlerinizi tamamlayınız.

II- GİZLİLİK POLİTİKASI

Siba Kozmetik, Kullanıcı/Üye’lerin İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca kanundan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde ve/veya kanunla yetkili kılınan kurum ve kuruluşların talebi dışında izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Siba Kozmetik iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir. (Siba Kozmetik iştirakleri hakkında detaylı bilgi için, www.inglottr.com)

Aksi açıkça belirtilmediği sürece Üyelik Sözleşmesi’nde kullanılan kısaltmalar, Gizlilik Politikası içinde geçerlidir.

İşbu Gizlilik Politikası, Üyelik Sözleşme ile bir bütün olup, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

- Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

- İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ında Kullanıcı/Üye tarafından beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen Kişisel Bilgiler; Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla ve Siba Kozmetik, kişisel bilgileri kendi bünyesinde elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, satış, pazarlama, anket ve sair faaliyetler amacıyla toplayabilecek, saklayabilecek, işleyebilecek, kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3. kişiler ile paylaşabilecektir.

- İnternet Sitesi’ne/Mobil Uygulamalar’a Üye olmak için kişisel bilgilerini bırakan tüm kullanıcılar; Siba Kozmetik tarafından gönderilebilecek tüm kanallardan “güncel bilgilendirmeler, ürün ve hizmetler,iletişim faaliyetleri, reklamlar, kampanyalar, fırsatlar, ve promosyonlar hakkında bilgi almayı kabul etmiş sayılır.

- Karayolları Taşıma Yönetmeliği, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”), bu Kanun’a dayanarak çıkarılan yönetmelikler ve ilgili sair mevzuat ile öngörülen yükümlülükler çerçevesinde, İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar üzerinden sipariş ettiğiniz ürünün, tarafınıza gönderilmek üzere anlaşmalı kargo şirketine teslimi esnasında, isminiz ve adresiniz kargo şirketi ile paylaşılacaktır. Söz konusu bilgilerin belirtilen çerçevede kargo şirketiyle paylaşılması nedeniyle, Siba Komzetik’e hiçbir sorumluluk atfedilemez.

- Siba Kozmetik, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Siba Kozmetik’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın websitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Siba Kozmetik’in herhangi bir hukuki ya da cezai sorumluluğu olmayacaktır.

- Siba Kozmetik, Kullanıcı/Üye’lere ve Kullanıcı/Üye’lerin İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ı kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Kullanıcı/Üye’ler dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

- Kullanıcı/Üye’ler, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’da yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

- www.inglottr.com'dan promosyon ve duyuru mesajı içeren e-posta almak istemiyorsanız “Hesabım” sayfasındaki “Bilgilerim” başlığı altında yer alan “Bilgi Güncelle” sekmesini tıklayın. Açılan sayfada “Kampanyalardan e-posta yoluyla haberdar olmak istiyorum" seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın.

Her Kullanıcı/Üye, işbu İnternet Sitesi/ Mobil Uygulamalar’ı ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

III- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ POLİTİKA

SİBA KOZMETİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ (“Inglot”) olarak kişisel verilerin korunması en önemli öncelikleri arasındadır. Bu itibarla, Inglot, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

Aksi açıkça belirtilmediği sürece Üyelik Sözleşmesi’nde kullanılan kısaltmalar, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika içinde geçerlidir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika, Üyelik Sözleşme ile bir bütün olup, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

1. Inglot’nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kullanıcı/Üye’lerimiz ve İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ı kullanan 3. kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir. İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’dan alışveriş yapan müşterilerimizin verileri ise ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak da işlenmektedir.

2. Inglot kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, Inglot tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mağazalar, çağrı merkezi, mağazalarımızda bulunan müşteri hizmetleri birimleri, web sitesi, sosyal medya mecraları, sadakat programları başvuruları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

Hatırlatmak isteriz ki, https://www.inglottr.com internet sitesi çerez kullanan, Inglot’a ait olan https://www.inglottr.com/ internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. https://www.inglottr.com.com/ ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, internet sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

https://www.inglottr.com.com/ size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulamalar’ın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir.

İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ın, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Inglot, sahibi olduğu https://www.inglottr.com.com/ aracılığıyla bu siteleri ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitelerdeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek amacıyla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilmektedir.

3. Inglot kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Inglot , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:

  • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
  • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • satış sözleşmesinin ifası, mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek, müşterilerimizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını (cayma hakkı, seçimlik hakları vb.) tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek,
  • Kullanıcı/Üye’lerimize açık rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, elde edilen veriler doğrultusunda Kullanıcı/Üye segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve, Kullanıcı/Üye veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, Kullanıcı/Üye yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen Kullanıcı/Üye’yi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,
  • ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili Kullanıcı/Üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  • Inglot’a ait mağazaların, binaların, tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,
  • Inglot’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,
  • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. Inglot kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Inglot kişisel verilerin işlenmesinde

I) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

II) doğru ve gerektiğinde güncel olma

III) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

IV) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

V) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerini gözetmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda Inglot ile paylaşılan kişisel veriler, Inglot’un gözetimi ve kontrolü altındadır. Inglot, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Inglot, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

5. Inglot kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kullanıcı/Üye’lerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz Siba Kozmetik olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı maddesinde/paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Inglot sorumlu olmadığını beyan eder.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Inglot’a iletmeniz durumunda Inglot talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Inglot tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Inglot’a talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi https://www.inglottr.com adresindeki formu doldurarak, Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Ca. 3 AğaoğluMy Office 212 K:7 D:122 Bağcılar/İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Inglot’un yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Inglot’un kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Inglot’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Kullanıcı/Üye’lerimizin Inglot ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Siba Kozmetik, dilediği zaman İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulamalar’daki Üyelik Sözleşmesi’nin içeriğini, Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’yı güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve Kullanıcı/Üye’lerine İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’a her girişte Üyelik Sözleşmesi’nin, Gizlilik Politikası’nın ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’nın sayfalarını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Siba Kozmetik, Internet Sitesi/Mobil Uygulamalar’daki mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Kullanıcı/Üye’ler tarafından gözetilmelidir.

SİBA KOZMETİK İHRACAT İTHALAT LTD. ŞTİ.

Son güncelleme tarihi : 12/10/2017

Yukarıdaki Üyelik Sözleşmesi’nde, Gizlilik Politikası’nda ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’da düzenlenen esasları ve kuralları, kişisel bilgi ve verilerinizin 3. kişilerle paylaşılmasını kabul edip, onaylamak ve yukarıda belirtilen şart ve koşullarda www.inglottr.com sitemize üye olmak istiyorsanız ve işbu izinleri/onayları veriyorsanız lütfen Üyelik Sözleşmesi yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik işlemlerinizi tamamlayınız.


HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OL

Fırsatlardan ilk faydalanan sen ol