SİBA KOZMETİK INGLOT

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

 

III- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ POLİTİKA

 

SİBA KOZMETİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ (“Inglot”) olarak kişisel verilerin korunması en önemli öncelikleri arasındadır. Bu itibarla, Inglot, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

Aksi açıkça belirtilmediği sürece Üyelik Sözleşmesi’nde kullanılan kısaltmalar, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika içinde geçerlidir.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika, Üyelik Sözleşme ile bir bütün olup, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

1. Inglot’nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kullanıcı/Üye’lerimiz ve İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ı kullanan 3. kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir. İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’dan alışveriş yapan müşterilerimizin verileri ise ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak da işlenmektedir.

2. Inglot kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, Inglot tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mağazalar, çağrı merkezi, mağazalarımızda bulunan müşteri hizmetleri birimleri, web sitesi, sosyal medya mecraları, sadakat programları başvuruları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

Hatırlatmak isteriz ki, https://www.inglottr.com internet sitesi çerez kullanan, Inglot’a ait olan https://www.inglottr.com/ internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. https://www.inglottr.com.com/ ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, internet sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

https://www.inglottr.com./ size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulamalar’ın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir.

İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ın, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Inglot, sahibi olduğu https://www.inglottr.com./ aracılığıyla bu siteleri ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitelerdeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek amacıyla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilmektedir.

3. Inglot kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Inglot , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:

 • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • satış sözleşmesinin ifası, mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek, müşterilerimizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını (cayma hakkı, seçimlik hakları vb.) tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek,
 • Kullanıcı/Üye’lerimize açık rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, elde edilen veriler doğrultusunda Kullanıcı/Üye segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve, Kullanıcı/Üye veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, Kullanıcı/Üye yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen Kullanıcı/Üye’yi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,
 • ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili Kullanıcı/Üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Inglot’a ait mağazaların, binaların, tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • Inglot’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
   

4. Inglot kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Inglot kişisel verilerin işlenmesinde

I) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

II) doğru ve gerektiğinde güncel olma

III) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

IV) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

V) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerini gözetmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda Inglot ile paylaşılan kişisel veriler, Inglot’un gözetimi ve kontrolü altındadır. Inglot, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Inglot, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

5. Inglot kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kullanıcı/Üye’lerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz Siba Kozmetik olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı maddesinde/paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Inglot sorumlu olmadığını beyan eder.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Inglot’a iletmeniz durumunda Inglot talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Inglot tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Inglot’a talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi https://www.inglottr.com adresindeki formu doldurarak, Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Ca. 3 AğaoğluMy Office 212 K:4 D:70 Bağcılar/İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Inglot’un yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Inglot’un kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Inglot’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Kullanıcı/Üye’lerimizin Inglot ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Siba Kozmetik, dilediği zaman İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulamalar’daki Üyelik Sözleşmesi’nin içeriğini, Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’yı güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve Kullanıcı/Üye’lerine İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’a her girişte Üyelik Sözleşmesi’nin, Gizlilik Politikası’nın ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’nın sayfalarını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Siba Kozmetik, Internet Sitesi/Mobil Uygulamalar’daki mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Kullanıcı/Üye’ler tarafından gözetilmelidir.

SİBA KOZMETİK İHRACAT İTHALAT LTD. ŞTİ.

Son güncelleme tarihi : 12/10/2020

Yukarıdaki Üyelik Sözleşmesi’nde, Gizlilik Politikası’nda ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’da düzenlenen esasları ve kuralları, kişisel bilgi ve verilerinizin 3. kişilerle paylaşılmasını kabul edip, onaylamak ve yukarıda belirtilen şart ve koşullarda www.inglottr.com sitemize üye olmak istiyorsanız ve işbu izinleri/onayları veriyorsanız lütfen Üyelik Sözleşmesi yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik işlemlerinizi tamamlayınız.

 

 • Siba Kozmetik ihracat  ithalat limted şirketi

 • MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. B BLOK AĞAOĞLU MY OFFICE No:3 İç Kapı No:70

 • 0 212 809 24 72

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR