exit

I- ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu İnternet Sitesi’nin tüm hakları Siba Kozmetik’e aittir. İnternet Sitesi’nin kullanıcılar ve/veya üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen işbu İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce aşağıdaki Kullanım Şartları’nı , Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan diğer düzenlemeleri, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’yı dikkatlice okuyunuz. 

 

İşbu üyelik sözleşmesinde (“Sözleşme”) üyelik hesabı oluşturan kullanıcılar “Üye” olarak adlandırılacaktır.

 

1. KULLANIM ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER

1.1.İnternet Sitesi’ne veya Mobil Uygulamalar’a girilmesi, bunların ya da bunlardaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle Siba Kozmetik’in kusuru olmaksızın, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Siba Kozmetik sorumlu değildir. Siba Kozmetik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

1.2.Siba Kozmetik, Kullanım Şartları da dahil olmak üzere İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar uzantısı kapsamında sunulan ürün ve hizmetleri, fikir ve sanat eserlerini, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalarda sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar yayınına ara verme ve/veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar yayını tamamen durdurma ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ı en geniş kapsamda yeniden düzenleme hakkını saklı tutmaktadır. Siba Kozmetik’in İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’da yayımlanmasıyla birlikte yürülüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ın kullanılması ile birlikte kabul edilmiş sayılır.

1.3. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a üyelik formunu eksiksiz dolduran ve Siba Kozmetik tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler Üye olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler. Siba Kozmetik, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin Üye’liği iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

1.4. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a giriş yapan, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ı ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan Siba Kozmetik Kullanım Şartları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a giriş yapan, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’ı kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı(cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar’a bağlanmış olan veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden elektronik veri alışverişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

1.5. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar üye olurken verdiği kişisel ve sair tüm bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu, Siba Kozmetik'in bu bilgilerin yanlış ve/veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvurusu yapılırken Üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Siba Kozmetik’in sorumluluğunda değildir. Yanlış veya eksik üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Siba Kozmetik’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

1.6. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’da yer alan her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran Siba Kozmetik’e aittir.  Anılan hakkın ihlaline yol açacak her türlü fiil, eylem, girişim ve teşebbüs yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yaptırıma tabi olacaktır. Siba Kozmetik’in burada belirtilen ve diğer tüm fazlaya ilişkin hakları saklıdır.

1.7.Siba Kozmetik’in kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcı/Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Kullanıcı/Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

 

  1. KULLANICI/ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Kullanıcı/Üye’ler, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’ı kullanırken genel ahlaka ve adaba ve yürürlükteki mevzuata, internet ve iletişim güvenliğine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kullanıcı/Üye’lerin İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’a ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve yürürlükteki mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır. Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine aittir.

2.2. Otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması ve/veya üyelik kaydı açılması ve/veya otomatik yöntemler aracılığıyla İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’a çok sayıda bilgi ve/veya talep gönderilmesi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar’ın yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veye yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır.

2.3.Üye’nin İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’dan aldığı şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin güvenli bir şekilde saklanması ve korunması sorumluluğu münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir ve Siba Kozmetik’in hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu yoktur. Üye, bu sebeple Siba Kozmetik’ten hiçbir talepte bulunamaz ve Siba Kozmetik’in Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.4. Siba Kozmetik, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan düzenlemelere aykırı şekilde hareket eden Kullanıcı/Üye’lerin İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’a erişimini engelleme ve üyeliklerini iptal etmek de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlemler başlatmak hakkına sahiptir ve bu haklarını saklı tutmaktadır.

2.5.İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’ın ve/veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’da sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanılması, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’a erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı/Üye’lerin veya herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir sebeple uğrayacakları doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, kayıp ve/veya hasardan Siba Kozmetik’in hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye’ler, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Siba Kozmetik’ten her ne ad altında olursa olsun hiçbir iddia ve talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye, İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’da yapacağı tüm işlemleri, Siba Kozmetik’e maddi manevi ve İnternet Sitesi’ne/Mobil Uygulamalar’a teknik olarak herhangi bir şekil ve sebeple zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’ne/Uygulamalara üye olduğu sırada ve üyeliği süresince, İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7.İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar Siba Kozmetik’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referanslar içerebilir. Siba Kozmetik’in, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılarla ilgili hiçbir sorumlu bulunmamaktadır.

2.8.Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesi/Mobil Uygulamalar hesabını Siba Kozmetik ve/veya üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanması ve/veya Kullanıcı/Üye’nin fiil ve eylemleri neticesinde Siba Kozmetik’in ticari itibarı zarar görmesi halinde Siba Kozmetik, Kullanıcı/Üye’nin üyeliğini derhal iptal etme ve gerekli kanuni yollara başvurma hak ve yetkisine sahiptir.

2.9. Kullanıcı/Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine, yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Kullanıcı/Üye’ye aittir.

2.10.        Kredi kartının güvenli şekilde kullanımı Kullanıcı/Üye’nin münhasır sorumluluğu ve  yükümlülüğü altındadır. Siba Kozmetik, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 

3. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Siba Kozmetik’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Siba Kozmetik’in işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Siba Kozmetik ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Siba Kozmetik mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak İnternet Sitesi’ni/Mobil Uygulamalar’ı yayından kaldırma ve/veya içeriğini değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

 

 

 

4. GİZLİLİK

4.1. Kullanıcı’nın/Üye'nin sağladığı kişisel veriler işbu Sözleşme’nin devamında yer  alan   Gizlilik Politikası'na ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’ya uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, aktarılmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

4.2. Siba Kozmetik ve Websitesi’nde Kullanıcı - Üye bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen II- Gizlilik Politikası ve III- Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika geçerli ve bağlayıcıdır.

4.3. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika işbu Sözleşme ile bir bütün olup, bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

5. TADİLLER

İşbu Sözleşme hükümlerine ilişkin hiçbir husus, Siba Kozmetik’in yazılı ön iznini almadan değiştirilemez, farklı uygulamaya tabi tutulamaz veya tadil edilemez.

 

6. FERAGAT VE VAZGEÇMELER

Siba Kozmetik’in işbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir hakkını, talebini, bildirimini, imkânını veya imtiyazını kısmen veya tamamen kullanmaması veya herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın kullanmakta gecikmesi, bunlardan feragat edildiği anlamına gelmez veya herhangi bir hakkın, talebin, bildirimin, imkanın veya imtiyazın tek başına veya kısmi kullanılması, diğer herhangi bir hakkın, talebin, bildirimin, imkanın veya imtiyazın kullanılmasına mani teşkil etmez. İşbu Sözleşme ile temin edilen haklar ve yükümlülükler kümülatiftir ve yasa ile sağlanan herhangi bir hakkı veya yükümlülüğü ortadan kaldırmaz, yerine geçmez ve böylesi haklar ve yükümlülükler, ne şekilde oluşurlarsa oluşsunlar, aksi açıkça belirtilmemiş ise, Siba Kozmetik tarafından birçok kereler kullanılabilir.

 

7. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİN GEÇERSİZLİĞİ HALİ

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yasa çerçevesinde geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez ve zarar görmez. Bu şekilde yasaya aykırı gelen hüküm, yasaya aykırı olmayacağı en geniş şekliyle yorumlanacaktır.

 

8. BİLDİRİMLER

8.1. Kullanıcı’nın/Üye’nin Websitesi/Mobil Uygulamalar üzerinden bildirdiği e-posta adresi, işbu Kullanım Şartları ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.2. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan ederler.

8.3. Kullanıcı’nın/Üye’nin kayıtlı e-posta adresine yapılan her türlü bildirim, e-postanın Siba Kozmetik tarafından gönderildiği günü takip eden bir sonraki gün Üye’ye ulaştığı kabul edilir.

 

9. SÖZLEŞME'NİN FESHİ VE DEVRİ

9.1. Siba Kozmetik, dilediği zaman işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir.

9.2. Kullanıcı/Üye dilediği zaman işbu Sözleşme’yi Siba Kozmetik’e bildirmek kaydıyla feshedebilir.  Kullanıcı/Üye, Siba Kozmetik’in yazılı ön iznini almaksızın işbu Sözleşme’deki hak veya yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahüt eder.

 

10. TABİ OLUNAN HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilafın hallinde, kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla,  İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkilidir.

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi 10 (on) maddeden oluşmakta olup, yukarıda düzenlenen esasları ve kuralları Kullanıcı/Üye olarak kabul edip, onaylamak ve yukarıda belirtilen şart ve koşullarda www.inglottr.com sitemize üye olmak istiyorsanız ve belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı; Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politika’yı okuyup, inceledikten sonra ve lütfen Üyelik Sözleşmesi yanındaki kutucuğu işaretleyerek  üyelik işlemlerinizi tamamlayınız. 


HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OL

Fırsatlardan ilk faydalanan sen ol